Rekisteriseloste

Virheviesti

  • Notice: Trying to access array offset on value of type null funktiossa _webform_client_form_rule_check() (rivi 2079 tiedostossa /home/tapahtu2/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null funktiossa _webform_client_form_rule_check() (rivi 2079 tiedostossa /home/tapahtu2/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null funktiossa _webform_client_form_rule_check() (rivi 2079 tiedostossa /home/tapahtu2/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null funktiossa _webform_client_form_rule_check() (rivi 2079 tiedostossa /home/tapahtu2/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null funktiossa _webform_client_form_rule_check() (rivi 2079 tiedostossa /home/tapahtu2/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Tapahtumakone Oy H2H
Telekatu 6 C
20360 Turku
Rekisterin pitäjän edustaja: Mikko Hallanoro
mikko@tapahtumakone.fi

2. Rekisterin nimi
Verkkosivujen käyttäjärekisteri sekä asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakasrekisterin ylläpitämiseen, tilausten hallintaan ja käsittelyyn, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä tutkimusten, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestämiseen. Rekisteriä käytetään myös yhteydenottopyyntöjen arkistointiin ja käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja käytetään suoramarkkinointiin. Kuluttaja-asiakkailta kysytään erikseen lupa suoramarkkinointiin. Tietoja voidaan käyttää toiminnan myös kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö
Verkkosivustolla kävijän asiakkaan perustiedot:
- Etu- ja sukunimi
- Postiosoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Tilausten tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan verkkosivujen kävijästä, mikäli asiakas tekee tilauksen tilauslomakkeella tai pyytää yhteydenottoa lomakkeella. Muutoin käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Evästeitä (cookies) käytetään sivujen kävijäliikenteen seuraamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Tarkastusoikeus
Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset
tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastuspyynnön esittäminen:
– Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle
kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
– Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin voimme keskustella, miten Tapahtumakone sopisi sinun tai yrityksesi tarpeisiin.

Lisätietoa järjestelmästämme tai apua voit saada myös asiakaspalvelunumerostamme tai sähköpostitse. Täytä seuraavat kohdat, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

 

Tapahtumakone Oy H2H
Y-tunnus: 2823863-5
Asiakaspalvelu puh. 044 243 5160
asiakaspalvelu@tapahtumakone.fi

 

 

Back to Top